• Destaca la troballa d’un cervell conservat durant 1.000 anys del qual s’ha fet una reproducció en 3D i podria ser el cervell més antic de tota la península
  • La xerrada realitzada avui ha mostrat els primers estudis i conclusions sobre la troballa a càrrec de Ramiro Pérez, Elisa García-Prósper i Manuel Polo

Morella ha donat a conèixer aquest matí els primers estudis i conclusions de la troballa del carrer Verge del Roser amb una conferència a la Sala del Justícia de l’ajuntament. La xerrada Primeres evidències bioantropològiques d’època islàmica a Morella mostra com a partir dels cossos trobats s’han realitzat diferents estudis que mostren que la ciutat de Morella té una part de la seua història d’origen islàmic i que aquestos van estar assentats en aquest territori. A més data la troballa entre els anys 945 i 1020 i conclou que es tractava d’un cementeri situat fora de les muralles d’aquella època.

La xerrada ha estat a càrrec de l’arqueòleg morellà Ramiro Pérez, l’arqueòloga Elisa García-Prósper i el doctor Manuel Polo. Aquestos han comentat la forma en la que han treballat amb les restes trobades i les conclusions que han pogut extraure dels seus anàlisi. Així destaquen els estudis radiocarbònics per a datar els cossos amb molta precisió, els quals els ha realitzat un prestigiós laboratori americà. A més de la datació confirmada, també s’han donat a conèixer indicis de malalties que patien i quin tipus de dieta alimentària tenien.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “des que es va fer la troballa es va comentar que podien ser restes islàmiques, però havíem d’esperar als estudis per a concretar i ratificar si les primeres conclusions eren certes”. L’edil ha comentat que “amb la xerrada d’avui hem conegut més detalladament la troballa que es va fer i veure una part i època de la nostra història que no es coneixia fins ara”. Rhamsés ha recordat que “quan es va realitzar la troballa va generar molta expectació entre la població i els mitjans de comunicació, així, és molt important estudiar-la per a saber més sobre la història de Morella, per on han passat tot tipus de cultures i civilitzacions”. Finalment, Rhamsés ha volgut “agrair a Ramiro, Elisa i Manuel la seua tasca, la qual no ha acabat encara, per a mostrar-nos els secrets que amaga Morella en la seua història”.

Un cervell de fa 1.000 anys

La troballa arqueològica del carrer Verge del Roser ha destacat pel descobriment d’un cervell que s’ha conservat durant 1.000 anys. Aquest podria ser el més antic que s’ha trobat a la península amb un bon estat de conservació. En aquestos moments es conserva a temperatura constant entre zero i quatre graus i s’estan realitzant rèpliques en 3D per exposar i poder-lo estudiar. Tanmateix, els responsables estan valorant les diferents opcions que hi ha per a poder realitzar una biòpsia, extraure matèria orgànica del mateix i seguir obtenint informació sobre aquesta època a la ciutat.

 

Morella, 12 d’agost de 2017

 


Datado el cementerio islámico de Morella situado en la calle Verge del Roser entre el año 945 y el 1020

Destaca el hallazgo de un cerebro conservado durante 1.000 años del cual se ha hecho una reproducción en 3D y podría ser el cerebro más antiguo de toda la península

La charla realizada hoy ha mostrado los primeros estudios y conclusiones sobre el hallazgo a cargo de Ramiro Pérez, Elisa García-Prósper i Manuel Polo

Morella ha dado a conocer esta mañana los primeros estudios y conclusiones del hallazgo de la calle Verge del Roser con una conferencia en la Sala del Justicia del ayuntamiento. La charla Primeras evidencias bioantropológicas de época islámica en Morella muestra cómo a partir de los cuerpos encontrados se han realizado diferentes estudios que muestran que la ciudad de Morella tiene una parte de su historia de origen islámico y que éstos estuvieron asentados en este territorio. Además fecha el hallazgo entre los años 945 y 1020 y concluye que se trataba de un cementerio situado fuera de las murallas de aquella época.

La charla ha sido a cargo del arqueólogo morellano Ramiro Pérez, la arqueóloga Elisa García-Prósper y el doctor Manuel Polo. Estos han comentado la forma en la que han trabajado con los restos encontrados y las conclusiones que han podido extraer de sus análisis. Así destacan los estudios radiocarbónica para datar los cuerpos con mucha precisión, los cuales les ha realizado un prestigioso laboratorio estadounidense. Además de la datación confirmada, también se han dado a conocer indicios de enfermedades que sufrían y qué tipo de dieta alimenticia tenían.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacado que “desde que se hizo el hallazgo se comentó que podían ser restos islámicas, pero debíamos esperar a los estudios para concretar y ratificar si las primeras conclusiones eran ciertas”. El edil ha comentado que “con la charla de hoy hemos conocido más detalladamente el hallazgo que se hizo y ver una parte y época de nuestra historia que no se conocía hasta ahora”. Rhamsés ha recordado que “cuando se realizó el hallazgo generó mucha expectación entre la población y los medios de comunicación, así, es muy importante estudiarla para saber más sobre la historia de Morella, por donde han pasado todo tipo de culturas y civilizaciones”. Finalmente, Rhamsés ha querido “agradecer a Ramiro, Elisa y Manuel su tarea, la cual no ha terminado todavía, para mostrarnos los secretos que esconde Morella en su historia”.

Un cerebro de hace 1.000 años

El hallazgo arqueológico de la calle Virgen del Rosario ha destacado por el descubrimiento de un cerebro que se ha conservado durante 1.000 años. Este podría ser el más antiguo que se ha encontrado en la península con un buen estado de conservación. En estos momentos se conserva a temperatura constante entre cero y cuatro grados y se están realizando réplicas en 3D para exponer y poder estudiar. Sin embargo, los responsables están valorando las diferentes opciones que hay para poder realizar una biopsia, extraer materia orgánica del mismo y seguir obteniendo información sobre esta época en la ciudad.

 

Morella, 12 de agosto de 2017