• Durant l’encontre es realitzen activitats i tallers formatius per a voluntaris de la Creu Roja
  • Els voluntaris realitzaran les activitats a l’alberg Francesc de Vinatea de la Fàbrica Giner de Morella

 

Morella acull el pròxim dissabte, 14 d’octubre, la XII Trobada de voluntariat Tombatossals. Aquest es realitza a la Fàbrica Giner, a l’alberg Francesc de Vinatea, amb l’acte inaugural a les 10.00 hores. D’aquesta manera, està organitzat per la Direcció provincial de la Creu Roja Joventut de Castelló i té l’objectiu de realitzar diverses activitats i tallers formatius al voltant de l’Estratègia d’Activació Juvenil i l’Estratègia d’infància, Voluntariat i Participació.

La regidora de Benestar Social, Malú Blasco, ha destacat que “aquest encontre mostra, a través de la Creu Roja Joventut, la participació i preocupació que tenen els joves sobre els temes que els afecten”. A més, ha comentat que “els tallers i activitats que realitzen a la Fàbrica Giner tracten sobre temes d’actualitat i educatius que es vinculen directament amb la gent jove com el consum de drogues, la integració, el medi ambient o les enfermetats de transmissió sexual”. D’aquesta manera, Malú ha aprofitat per “agrair a la Creu Roja que hagen pensat en Morella per a realitzar aquesta trobada, així com realitzar-la en un emplaçament com la Fàbrica Giner, on tenen a la seua disposició les diferents sales per a impartir tallers i conferències, així com un paratge immillorable per a realitzar altres activitats a l’aire lliure”.

Cal recordar que al 2011 la VII Trobada de voluntariat Tombatossals es va realitzar a Morella. En aquesta ocasió van participar 50 joves de entre 16 i 30 anys de diferents localitats de la província, els quals van realitzar diferents activitats, tallers i xerrades.

 

Morella, 11 d’octubre de 2017

 

 


Morella acogerá el XII Encuentro Tombatossals de la Cruz Roja en la Fábrica Giner

  • Durante el encuentro se realizan actividades y talleres formativos para voluntarios de la Cruz Roja
  • Los voluntarios realizarán las actividades en el albergue Francesc de Vinatea de la Fábrica Giner de Morella

 

Morella acoge el próximo sábado, 14 de octubre, el XII Encuentro de voluntariado Tombatossals. Este se realiza en la Fábrica Giner, en el albergue Francesc de Vinatea, con el acto inaugural a las 10.00 horas. De este modo, está organizado por la Dirección provincial de la Cruz Roja Juventud de Castellón y tiene el objetivo de realizar diversas actividades y talleres formativos alrededor del Estrategia de Activación Juvenil y la Estrategia de Infancia, Voluntariado y Participación.

La concejala de Bienestar Social, Malú Blasco, ha destacado que “este encuentro muestra, a través de la Cruz Roja Juventud, la participación y preocupación que tienen los jóvenes sobre los temas que les afectan”. Además, ha comentado que “los talleres y actividades que realizan en la Fábrica Giner tratan sobre temas de actualidad y educativos que se vinculan directamente con la gente joven como el consumo de drogas, la integración, el medio ambiente o las enfermedades de transmisión sexual”. De este modo, Malú ha aprovechado para “agradecer a la Cruz Roja que hayan pensado en Morella para realizar este encuentro, así como realizarla en un emplazamiento como la Fábrica Giner, donde tienen a su disposición las diferentes salas para impartir talleres y conferencias, así como un paraje inmejorable para realizar otras actividades al aire libre “.

Hay que recordar que en 2011 el VII Encuentro de voluntariado Tombatossals se realizó en Morella. En esta ocasión participaron 50 jóvenes de entre 16 y 30 años de diferentes localidades de la provincia, los cuales realizaron diferentes actividades, talleres y charlas.

 

Morella, 11 de octubre de 2017