Este matí als contenidors de “El Garrofer”

Es pot ser més brut?