NOTA DE PREMSA

 

  • Compromís Peníscola presentarà una Moció per garantir el procés de normalització  i igualtat lingüística en l’àmbit municipal i la promoció de l’ ús social del valencià

Juan Marcos, regidor de Compromís Peníscola explica “actualment les convocatòries al Ple, a les Comissions, als Consells Municipals, etc, es fan totes en castellà”. El regidor continua indicant “Fins i tot, a instàncies presentades i registrades en valencià, te responen en castellà, sent una total falta de respecte cap a la persona que l’ha presentada, i menyspreant la igualtat lingüística i la nostra llengua mare:el valencià”

Juan Marcos informa, “Des de Compromís Peníscola demanarem  a l’ Ajuntament que pose tots els mitjans necessaris per tal que tota la documentació oficial dels òrgans polítics municipals (convocatòries al Ple,comissions i consells, resolucions del Plenari,Junta de Portaveus,Comissions informatives ,etc) així com tota la comunicació en els mitjans de comunicació que s’ utilitzen (xarxes,comunicació corporativa i d’ informació als ciutadans) es faça sempre també en valencià”.

Vicent Castell, secretari local de Compromís Peníscola afirma que també demanaran que es respecte la igualtat lingüística en els documents-models de relació amb la ciutadania i es responguen també en valencià. Castell afirma “Amb aquesta moció volem garantir el procés de normalització i igualtat lingüística en l’ àmbit municipal.”

Juan Marcos finalitza, “Per tal de garantir en l’àmbit del nostre poble la igualtat lingüística,la cooficialitat del valencià i del castellà i la promoció de l’ ús social del valencià en una població valencianoparlant com és la nostra, presentarem aquesta  moció sol·licitant que la norma de comunicació siga sempre en les dues llengües”.