MIGJORN – NOTA PREMSA SANITAT

Vinaròs, 12 de març de 2018.

 

Davant de la greu situació esdevinguda per la suspensió de les visites de ginecologia al Departament de Vinaròs, agreujada per les deficiències de personal en aquest Departament en el que nosaltres entenem i denominem com a PRECARIETAT HOSPITALARIA:

Hem demanat una reunió URGENT I EXTRAORDINARIA DEL CONSELL DE SALUT DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE VINARÒS.  Cal  donar una visió col·lectiva d’aquesta situació en l’orgue de participació ciutadana del Departament.  Sol·licitud feta per registre d’entrada el passat dia 9 març.

El Consell de Salut és l’òrgan col·legiat consultiu pel foment de la participació social i per l’enfortiment del grau de control dels ciutadans sobre la seua pròpia salut i on tenen veu els diferents col·lectius amb interessos en la matèria.

 

Sebastià Fabregat Ayza.- Membre del Consell de Salut del Departament de Salut de Vinaròs.

 

 

 

MIGJORN – Associació de Veïns de Vinaròs

 

www.avmigjorn.org