ACORD CIUTADÀ acusa al regidor de la festa, Marc Albella, de no escoltar als veïns afectats de Carrer Angel i Santa Rita pels concerts al Pati del Mercat.

 

  • Lluís Batalla: “ És senzillament indecent mentir en un plenari, com és indecent no fer acomplir la normativa vigent de contaminació acústica, per por a perdre vots i suport electorals”

 

21/ 06/ 2018

Al plenari del mes de juny, malauradament, a ACORD CIUTADÀ ens ha tocat una vegada més ser testimonis de la insensibilitat de certes decisions de l’equip de govern.

Al torn final de precs  vam preguntar arran de les actuacions musicals al pati del Mercat els dissabtes de 17 a 22 hores:

1.- Per què el govern no es va posar en contacte prèviament amb el veïnat de les cases de Sta. Rita i Carrer l’Àngel per tal d’assabentar-los d’allò que anaven a aprovar? Recordem que el pati del Mercat, amb els decibelis que l’alcalde ha permés, 90 db, actua com a caixa de ressonància contra les vivendes adjacents.

2.- Per què al permís que signa l’alcalde no es cita en cap moment ni una línia de l’Ordenança Municipal de Protecció de la Contaminació Acústica provinent d’espectacles i establiments de pública concurrència, aprovada al 2006. que fa prevaldre per damunt de tot “el descans adequat dels ciutadans i en la convivència digna”

3.- Per què l’alcalde eximeix als promotors, sense haver parlar ni ell ni Marc Albela, regidor de la festa,amb els veïns, de l’acompliment dels nivells sonors de perturbació màxims fixats, atenint-se a que és un acte “con carácter temporal”, quan aquest acte es farà de manera regular durant tots els dissabtes de l’estiu?

 

La resposta per part de l’equip de govern la va donar el regidor de la festa, Marc Albella, que lluny d’aclarir cap qüestió:

  1. a) El Sr. Albella va mentir, perquè mai, mai, s’ha reunit prèviament amb els veins i veïnes.
  2. b) No és cert que es busqués cap equilibri ente veïnat i promotors de l’activitat, perquè no és tracta d’”equidistància socialista” sinò de drets de veïnat. I la prova de que no es busca equilibri la tenim en que no es consulta res, res, amb els veïns.
  3. c) Albella va recordar la necessitat de desubicar certs actes de certs llocs que no fossin els de sempre. Estem d’acord, però ubicar-ho al centre mateix del poble, en una caixa de ressonància com el pati de mercat, amb un veïnat absolutament trasbalsat per uns decibelis multiplicats no és acceptable.

 

Només cal tenir en compte aquesta dada: els 90 dB de pressió externa, traduïts als 75 dB de recepció dintre de l’habitatge (per trovar-se la font del soroll a l’aire lliure i a escasos deu metres de les vivendes) a més de fer tremolar els vitralls i alguns mobles, fan de tot punt impossible l’enteniment entre dues persones excepte que es parles de molt a prop i a crits com passa en discoteques i altres establiments tancats.

 

El PSOE va ser el partit que, al 2015, per arribar al govern va prometre “una ciutat on poder viure”, “ una ciutat saludable i activa”, “ ciutat de benestar”, així com de “ afavorir el descans i qualitat de vida de tots”, i ara actua a la desesperada en sentit contrari.

 

Per cert, hi ha Regidoria de Medi Ambient? Tenim Regidor de Medi Ambient? És clar que no.

 

ACORD CIUTADÀ no està en cap cas en contra de cap actuació ni de jazz, ni de blues, ni de cap altra manifestació musical,ni de cap festa, però si es fa, per favor amb una mica menys de volum de soroll i sobretot vetllant pels drets dels més febles.