NOTA DE PREMSA

 

 

  • Lluís Batalla: “ Si el govern de Vinaròs no ho fa, no pot demanar a tots els partits assumir dit pla. Un molt reduït grup de voluntaris no pot condicionar als que han estat elegits democràticament pel poble”.

 

18/12/2018

    Dijous passat va presentar-se el document final del Pla Estratègic de Vinaròs. Ha estat mesos on diferents taules d’estudi han traçat les línies del que hauria de ser una de les possibilitats de futur per al nostre poble. A banda de l’interès i esforç que ha tingut per a les persones que han participat de manera voluntària en dites taules de treball, s’ha de reconèixer, des de l’honestedat, que la participació ha estat molt baixa en una ciutat com Vinaròs.

    És per això que des d’ACORD CIUTADÀ, per donar-li consistència democràtica i legitimitat demanem, després de consensuar objectius comuns entre tots els partits, que dit Pla Estratègic passe per plenari per al seu debat i aprovació. Si no és així, el govern municipal pot fer perillar dit pla i les possibles subvencions que aquest reportaria. Si de veritat es creu en l’efectivitat del Pla Estratègic de cara al futur i es vol la implicació de tots els partits de la corporació, cal que aquests busquem punts d’acord dins del Pla Estratègic, que els hi ha i són molt valuosos, i passar per plenari.

 

Per què demana ACORD que passe per plenari? A banda del ja dits de legitimar-lo, els motius són varis i destacarem:

– Ha estat, per part del govern, un argument equivocat apel.lar a la no-politització del pla o la no “partidització”, quan aquest pla qui l’engega són els tres partits polítics del govern.

– És un argument equivocat deixar el Pla com està si tots els partits de la corporació no li donen suport quan ara podem consensuar accions comunes.

– És un argument equivocat no passar per plenari  per què en tot moment el punt de sortida era erroni: pot un Pla Estratègic, si no ha estat consensuat, condicionar l’acció del govern que és qui finalment demana, per exemple, subvencions? Pot un Pla Estratègic dissenyat per una empresa escollida a dit pel govern, i desenvolupat per un grup reduït de voluntaris, condicionar l’acció política de partits elegits democràticament pel poble?

 

ACORD CIUTADÀ demana que el Pla Estratègic de Vinaròs passe per plenari per a la seua aprovació .Si no passa per plenari molt probablement passarà a l’oblit.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Finalment ara sabem perquè l’ajuntament contracta caps de premsa, per a manipular i enganyar: “L’Ajuntament, amb la ciutadania i tècnics municipals, va donar dijous el vistiplau del nou document després de més d’una dotzena de reunions i taules de treball” . Ha de quedar ben clar: dijous passat l’únic que es va validar van ser els dubtes d’un projecte del qual no se sap què passarà. El triomfalisme que l’equip de govern li encomana al Cap de Premsa posa aquest càrrec a l’alçada del Personal eventual que tenia el PP.