• Lluís Batalla: « El futur immediat, a curt termini, del nostre poble no està en mans d’un Pla Estratègic de Vinaròs, sinó en els seus Consells i en escoltar al poble» .

 

14/03/2018

La coalició ACORD CIUTADÀ demana la convocatòria immediata dels Consells de Turisme , de Comerç i Cultura a més de la constitució del Consell de Medi Ambient, i de Benestar Social per tal de traçar d’una vegada per totes, les actuacions que a curtíssim termini necessiten aquests sectors. Han estat ja massa les vegades que s’ha  preguntat per la no convocatòria d’aquests consells i la resposta ha estat, sempre, el silenci.

ACORD CIUTADÀ volem passar a l’acció, deixem el retret i requerim la seua convocatòria. Amb els diners del poble s’ha fet un Pla de màrqueting Turístic que ens ha costat fins ara més de 50.000€ i una de les conclusions de dit pla és engegar el  Consell de Turisme. No anem a preguntar perquè no s’ha convocat. Exigim que es convoque.

El Consell de Comerç s’ha reunit l’última vegada, després de molts mesos, per ser assabentat i preguntat de si havia d’obrir o no una gran superfície en un dia festiu. La situació del comerç a curt termini és suficientment preocupant com per activar un pla de reunions trimestrals per tal d’analitzar com es van desenvolupant les diferents cites comercials que es convoquen i a més per escoltar iniciatives d’aquest sector. Estarà bé el Pla Estratègic de Vinaròs, però aquest se n’ocupa d’accions a mig i llarg termini. ACORD CIUTADÀ considerem vital també la convocatòria d’aquest Consells  per accions a curt termini escoltant als implicats d’aquest sector. No anem a preguntar perquè no es convoca. Volem que es convoque.

El Consell de Cultura porta més d’un any sense convocar-se. Ningú dóna motius. No sabem si la cultura és només un ornament polític per a l’equip de govern , però per a ACORD CIUTADÀ  Cultura és Revolució, a més d’un sector de participació, educació i econòmic molt interessant per a Vinaròs. Exigim que es convoque.

Des del govern no s’ha volgut crear ni constituir un Consell de la Dona, no s’ha volgut constituir un Consell Econòmic Local, i ja veurem què passa amb el Consell de Joves. Totes tres han estat propostes d’ACORD CIUTADÀ. I sí està creat el Consell de Medi Ambient, però no s’ha constituït. S’ha acabat el joc. La política de Medi Ambient no es pot reduir només a recollir gossos, o esbrinar el seu ADN o la recollida de restes de poda; a més, s’han pres decisions, en aquests tres anys,  molt dubtoses mediambientals com l’enllumenat públic a la costa sud optant per les grans companyies elèctriques i no per energia solar, per no parlar que va ser ACORD CIUTADÀ qui va denunciat l’ús del Glifosat. No anem a queixar-mos una vegada més que no es convoque el Consell de Mediambient, sinó que exigim que es convoque.

Finalment exigim que es pose en marxa d’una vegada el Consell de Benestar Social Local. Estan molt bé els actes simbòlics i commemoratius però si no hi ha Consell perdem el dia a dia.

 

La befa ha acabat. Exigim la reunió immediata i constitució dels principals Consells Sectorials de Vinaròs.