• Lluís Batalla:” Esperem que els partits de la corporació estiguen a l’alçada dels pensionistes.”

 

12/02/2018

     Ha arribat el moment que poble a poble es demane allò que els partits majoritaris a Madrid per sí mateixos no volen demanar. Aquest dies ningú d’ells parla de les pensions. Cap d’ells. Però sí sentim la veu de les nostres veïnes i veïns pensionistes clamant per què se’n riuen d’ells. Amb la moció, que esperem siga extensiva a més pobles, donem veu a les veus que ningú no vol escoltar i que arriben a Madrid per poder anar contra aquest engany massiu i burla constant com es jugar amb el futur dels pensionistes i de les pensions. Qui es creu que no hi ha diners? Hi ha pensions vitalícies, hi ha càrrecs públics sobrevalorats, hi ha manteniment d’institucions any rere any que semblen intocables costen el que costen,parlem d’opacitat, i parlem de l’exèrcit, parlem de la Casa Reial, parlem de l’Església Catòlica,parlem de Consells d’estat,..A més d’altres qüestions, com perquè han de tributar els pensionistes per una cosa que han aconseguit tributant tota la vida;això és tributar doble.

 

El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió.  Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la “guardiola” de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva. La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva.

A més, cal afegir que a les eleccions generals de 2016 els partits PSOE(85), PODEMOS(71) i Ciutadans(32) sumen 188 diputats ,fet que podria fer fora al PP del govern espanyol. La culpa està ben repartida, entre ells també.

La moció presentada per ACORD demana, com a punts principals, i esperem que es face extensiva la protesta a tots els ajuntament del nostre País:

. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les pensions a l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de cost de la vida, i instar a impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que ho contradiga.

. Instar a establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros,augmentant les cotitzacions més baixes.

. Instar a adoptar mesures fiscals que puguin permetre a les empreses que apliquen polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions.

. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.

. Instar al govern del País Valencià a promoure el diàleg social, per tal que en un marc valencià de relacions laborals i amb una Llei Valenciana de Protecció Social no siga possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de l’estat.

. Instar a promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector que compense la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

 

Esperem que tots els partits de la Corporació estiguen a l’alçada del poble i dels pensionistes.