• Lluís Batalla: “ La pregunta es ben senzilla: qualsevol ciutadà pot accedir a les dues plantes preparades com a menjador? Sí o No?”

 

23/05/2018

Després d’escoltar les justificacions que s’han fet des del govern municipal sobre l’ermita de Vinaròs i l’accessibilitat a la zona de restauració, es torna a repetir la història dels polítics que anteposen la legalitat a la realitat. També es torna repetir la història de que planteges una qüestió molt concreta i et responen amb coses que no tenen res a veure amb allò que has plantejat. Hauríem d’estar acostumats encara que mai des d’ACORD CIUTADÀ ens acostumarem a que es vulga enganyar al poble.

Hi ha unes qüestions capdals que no s’han volgut contestar ni per part del govern municipal ni per part d’alguna associació:

1.- És cert que la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per Espanya el 3 de desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008 amb un termini d’aplicació de 10 anys , considera a les persones amb discapacitat com a subjectes titulars de drets i els poders públics estan obligats a garantir que l’exercici d’aquests drets sigui ple i efectiu, és a dir, tots hem de tenir accés a tots els espais? Sí o No?

 

2.- Si l’aforament que marca el tècnic municipal és de 142 places està clar que es pensa en l’ús de la planta baixa i del primer pis. Si ens atenem a les lleis anteriorment esmentades, entenem que qualsevol ciutadà ha de tenir el dret d’accedir al primer pis. La pregunta és doncs: Qualsevol ciutadà pot accedir als espais públics de restauració de l’ermita, és a dir , planta baixa o 1r pis? Sí o No ?

 

Des d’ACORD CIUTADÀ no entenem aquests tics de la vella política que és incapaç de reconèixer que la realitat física d’aquests espai impedeix l’accès de tothom, i vol amagar-ho amb tecnicismes.

I finalment és sorprenent com es passa de puntetes en el tema de l’accés lateral a l’edifici de Benestar Social que s’ha de fer per l’escala.