Nota de premsa

  • Lluís Batalla: “ És absolutament vital habilitar al llarg del nou passeig central de Jaume I sortides per als cotxes en forma de rotondes”

 

13/11/2017

Al llarg de les darreres setmanes han estat nombrosos veïns de la zona del Passeig de Jaume I i avinguda Tarragona que s’han apropat a ACORD CIUTADÀ tant a la sèu de Llibertat,22 com a la bústia de l’ajuntament que té habilitada, per mostrar la seua preocupació pel nou disseny de l’avinguda Jaume I. La qüestió que tots plantegen és que al disseny actual desapareix la rotonda central amb la qual cosa es crea una zona d’altíssima saturació de trànsit de cotxes a la cruïlla de la sortida del túnel del pàrquing, avinguda Fora´l Forat i la mateixa avinguda Jaume I. La desaparició de dita rotonda crea un caos circulatori, la qual cosa també afecta a la seguretat dels vianants del futur passeig central.

 

Per aquest motiu ACORD CIUTADÀ, atenent la inquietud del poble, ha presentat aquesta passada setmana una petició de canvis al disseny i ha demanat que s’habilite una rotonda com a mínim per poder facilitar la sortida de cotxes sense que hagin d’arribar al final de Jaume I. La rotonda hauria d’estar, si és possible, a l’altura de la carrers transversals del Pai Fora’l forat, facilitant així sortides plurals, inclús facilitant d’altres alternatives que nomes s’activarien en cas de saturació en moment ben puntuals.

 

Per a Lluís Batalla,portaveu de la coalició: “ És absolutament vital habilitar al llarg del nou passeig central de Jaume I sortides per als cotxes en forma de rotondes”