L’equip de govern va anunciar fa unes setmanes que afavorir la  proximitat és disposar de Consells de Barri, com a òrgans estables de participació i consulta entre representants municipals i representants associatius i els ciutadans, per tractar els temes d’interès comú que afectin al barri o a la zona.

Des d’ ACORD CIUTADÀ pensem que cada consell de barri ha d’estar encapçalat per un regidor/a de barri designat, a més de representants de les associacions i la ciutadania que hi ha en cada zona. Els termes en que es va expressar Participació fa unes setmanes volia delegar una vegada més les responsabilitats del govern en altres entitats. ACORD CIUTADÀ demana que es visualitzen les responsabilitats de qui governa.

. Els objectius d’aquests regidors de barri o de zona comportarien:

  • La planificació estratègica de la ciutat que permeta la seva vertebració, al ser cada regidor/a del govern el responsable d’una zona.
  • Facilitar que no hagin desequilibris entre les diferents zones de Vinaròs.
  • Fer visible i accessible a tots un espai d’interlocució que articule la participació de forma reglada i organitzada i servisca de marc estable i permanent per a la informació, la consulta i la deliberació de les decisions públiques.
  • Responsabilitzar-se d’un espai de construcció comuna per a detectar les necessitats reals i prioritzar de manera participada les actuacions a desenvolupar en cada barri, i que d’acord amb aquestes els pressupostos siguen equilibrats per zones.
  • En definitiva, millorar el coneixement de les necessitats i les demandes de cada zona del municipi, per tal d’assolir una eficàcia i coordinació en les seves actuacions.

 

. QUIN SERIA EL MECANISME DE TREBALL?

–      Els regidors i regidores de zona seran tots els membres de l’equip de govern, a excepció de l’alcalde, i podran fer reunions quinzenalment amb les entitats i el veïnat i recollir les queixes i propostes.

–      Aquesta informació la traslladaran als regidors i tècnics municipals de cada àmbit i posteriorment informaran als veïns sobre la solució donada. No hi hauria cap vinculació d’ acció fins el vist-i-plau d’aquests.

–      Des del nostre punt de vista, els regidors i regidores de zona atendran als ciutadans  cada 15 dies a espais municipals o socials a tots els nuclis del municipi. El seu horari d’atenció serà de 19 a 20 h (seguint una mica l’esquema d’ACORD CIUTADÀ, que ens funciona prou bé).

–      Les zones serien 10. En principi, es va parlar de mantenir les 6 zones del reglament de Participació de 2005, però estarem d’acord que el poble en 15 anys ha crescut.

. QUÈ BUSCA ACORD CIUTADÀ AMB AQUESTA PROPOSTA?

Estem davant, no d’un impossible, sinó d’una oportunitat positiva per a l’equip de govern i demanem que ho afronten així, com una oportunitat de refer el rumb.

Aquesta nova eina permetrà , a més, als regidors conèixer de primera mà el dia a dia,no de la seua gestió, sinó el pols del poble, afavorirà d’aquesta manera l’augment de l’associacionisme veïnal,  facilitarà la participació ciutadana, acostarà la gestió municipal al veïnat i informarà millor sobre les activitats, obres i serveis municipals.

 

. VOLEM SUBSTITUIR LES ASSOCIACIONS?

.De cap manera, no volem substituir la gran feina que fan associacions de veïns que són les referents de les diferents zones i de les diferents sensibilitats; serà una forma complementària per millorar la feina a Vinaròs.

.Les associacions de veïns, les entitats i els mateixos veïns – si volen de forma individual-, poden expressar i donar a conèixer les seves aportacions, suggeriments i queixes directament al regidor de zona, per instància, per correu electrònic o de manera presencial.

. De fet, el regidor de zona haurà de realitzar amb certa temporalitat reunions mínimes amb les associacions de veïns i altres entitats de la zona que té adscrit.

. PER QUÈ DEMANEM REGIDOR DE ZONA?

.Per què, els agrade o no a qui governa,ells han de marcar el ritme, quan baixe l’ànim en participar.

.Per que són ells els qui s’han presentat a unes eleccions per assumir responsabilitats i no delegar-les en altres entitats.

.Hem comprovat en dos anys com les prometedores Assemblees Veïnals són molt fructíferes si es fan regularment però també hem vist com en certs llocs, certes zones s’ha tardat en aportar les solucions que es necessitaven( Colònia Europa).

.A més, si el governant és bo per aparèixer de manera continuada, cansina, en una campanya electoral, també ho ha de fer durant els 4 anys que està al govern.

 

 

La Participació ciutadana, en el govern de la Participació, no pot estar a expenses d’interessos de partits que tenen por a donar la cara. La Participació no pot estar sotmesa a qüestions personals de no voler afrontar critiques. Els Plenaris Ciutadans haurien d’haver continuat malgrat tot. Per la seua banda el poble ha de tenir clar quin és el responsable polític al govern que els representa.

 

La figura del regidor de zona estarà regulada per un reglament i un codi ètic segons el qual l’edil no podrà adquirir compromisos sense haver consultat la viabilitat de la demanda o proposta veïnal amb els tècnics municipals que correspongui i l’equip de govern. El web municipal inclourà una secció amb la informació sobre l’horari i el calendari  d’atenció, el codi ètic i el reglament del regidor de zona.

 

   ACORD CIUTADÀ porta al seu ADN democràtic i d’esquerres  la voluntat i el compromís polític d’impulsar i facilitar espais per a la participació ciutadana que permetin una major relació i proximitat entre l’ajuntament i el poble de Vinaròs. És el final de la política des de torres d’ivori.