Lluís Batalla: “ Una renegociació a tres bandes entre propietari, gestor de cine i Ajuntament per un nou ús del JJ Cinema podria aportar un benefici per a tots tres i ,sobretot ,al nostre poble”

 

30/05/2018

Fa uns anys, amb el govern de Juan B. Juan , es va arribar a un bon acord amb l’empresa gestora del JJ CINEMA per tal de poder tenir cinema a Vinaròs amb una programació de qualitat. La despesa mensual de 2.420 € ha ajudat a mantenir oberta aquesta opció cultural d’ un empresari valent i arriscat.

Des d’ACORD CIUTADÀ avui  es proposa una renegociació amb l’empresa gestora, Ajuntament i també amb els propietaris, per tal de signar un conveni d’ús d’aquesta instal.lació.

Dit Conveni hauria de contemplar, des del nostre punt de vista, que els dies que la sala estigués sense programació, pugués tenir-la a la seua disposició l’Ajuntament per a l’activitat que creguera adient. I aniríem encara més enllà: dins d’aquest nou conveni l’Ajuntament marcaria a principi d’any els dies que per a certs actes de Festes de Vinaròs( Teatre, presentacions,etc ) voldria disposar de la sala. Damunt de la taula per a negociar deixem qüestions també com ampliació de l’espai escènic amb la possibilitat de mobilitat de les dues primeres files de la sala, o la gestió de la cafeteria en tot allò que es face, per part de l’empresa gestora del JJ Cinema.

La negociació, en la qual ACORD CIUTADÀ s’ofereix per a participar, hauria de buscar beneficis per tots tres (empresa, propietari i Poble), i Vinaròs guanyaria, de manera temporal, un espai amb suficient aforament per a que no es quedes ningú fora.

Creiem que és un guany per a tots i no hem de deixar més temps lamentant-nos de la manca d’auditoris i d’altres espais. Intentem rendabilitzar els que tenim encara que siguen privats amb nous convenis.