Select Page

Advertisement

Aigües de Morella tindrà noves oficines d’atenció al ciutadà

  • Les noves oficines s’ubicaran al carrer Julian Prats, al complexe del Tint, i milloren les instal·lacions i l’accessibilitat
  •  D’atra banda, la brigada municipal ha finalitzat el formigonat del tram de carrer Porta Sant Mateu on van començar les obres de reurbanització de la zona Verge del Roser

 

Aquesta setmana l’ajuntament de Morella i l’empresa Aigües de Morella, acompanyats de l’arquitecte i l’empresa pública Improtint ha firmat l’acord per a ubicar les noves oficines al local situat al carrer Julian Prats, al complexe del Tint. Així, les obres de les oficines començaran en els propers mesos per a habilitar el local. La nova ubicació permet l’accés a totes les persones i facilita el servei que ofereixen. Les noves oficines, a més, estaran equipades amb la última tecnologia per a oferir un servei complet als morellans i morellanes.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “hem d’adequar les noves oficines d’Aigües de Morella per oferir un millor servei i que aquestes siguen més accessibles per a tots i totes”. A més, l’edil ha comentat que “el canvi d’ubicació respon al pla per a fer més accessible l’ajuntament de Morella i que tothom puga tindre el servei complet amb facilitat. Finalment, Rhamsés ha recordat que “estem treballant, també, en la nova web d’Aigües per a permetre un accés més senzill i complet a la informació del consum que complementarà el servei dels comptadors”.

Les noves instal·lacions, junta amb la renovació que estem fent a la xarxa i junt als nous comptadors intel·ligents, Morella es converteix en un municipi referent a tota la província de Castelló per la modernització i l’ús de les noves tecnologies. A més, ofereix més serveis als clients d’aigües de Morella. Rhamsés ha conclòs que “amb este projecte no sols millorem el servei i donem ús al local, sinó que, també alliberem l’espai de les antigues presons a l’edifici de l’ajuntament”.

Obres carrer Verge del Roser

La nova fase de les obres del carrer Verge del Roser estan complint el calendari i aquesta setmana s’ha formigonat el tram de Porta Sant Mateu. Aquesta és una xicoteta part de l’actuació total que compta amb un pressupost de 170.000 euros, la qual pretén rehabilitar tot el carrer Verge del Roser des de la Porta Sant Mateu fins a la costa dels llavadores. Cal recordar que el formigonat d’aquest tram estava previst dins de l’agost i que al acabar, les obres pararan fins al setembre.

 

Morella, 12 de juliol de 2017

 


Aguas de Morella tendrá nuevas oficinas de atención al ciudadano

Las nuevas oficinas se ubicarán en la calle Julián Prats, en el complejo del Tint, y mejoran las instalaciones y la accesibilidad

 Por otra parte, la brigada municipal ha finalizado el hormigonado del tramo de calle Puerta Sant Mateu donde comenzaron las obras de reurbanización de la zona Verge del Roser

 

Esta semana el ayuntamiento de Morella y la empresa Aguas de Morella, acompañados del arquitecto y la empresa pública Improtint ha firmado el acuerdo para ubicar las nuevas oficinas en el local situado en la calle Julián Prats, en el complejo del Tint. Así, las obras de las oficinas comenzarán en los próximos meses para habilitar el local. La nueva ubicación permite el acceso a todas las personas y facilita el servicio que ofrecen. Las nuevas oficinas, además, estarán equipadas con la última tecnología para ofrecer un servicio completo a morellanos y morellanas.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacado que “tenemos que adecuar las nuevas oficinas de Aguas de Morella para ofrecer un mejor servicio y que estas sean más accesibles para todos y todas”. Además, el edil ha comentado que “el cambio de ubicación responde al plan para hacer más accesible el ayuntamiento de Morella y que todo el mundo pueda tener el servicio completo con facilidad. Finalmente, Rhamsés ha recordado que “estamos trabajando, también, en la nueva web de Aguas para permitir un acceso más sencillo y completo a la información del consumo que complementará el servicio de los contadores”.

Las nuevas instalaciones, junta con la renovación que estamos haciendo en la red y junto a los nuevos contadores inteligentes, Morella se convierte en un municipio referente a toda la provincia de Castellón para la modernización y el uso de las nuevas tecnologías. Además, ofrece más servicios a los clientes de aguas de Morella. Rhamsés concluyó que “con este proyecto no sólo mejoramos el servicio y damos uso en el local, sino que, también liberamos el espacio de las antiguas prisiones en el edificio del ayuntamiento”.

Obras calle Verge del Roser

La nueva fase de las obras de la calle Verge del Roser están cumpliendo el calendario y esta semana se ha hormigonado el tramo de Porta Sant Mateu. Esta es una pequeña parte de la actuación total que cuenta con un presupuesto de 170.000 euros, lo pretende rehabilitar toda la calle Virgen del Rosario desde la Puerta San Mateo hasta la costa de los lavadoras. Cabe recordar que el hormigonado de este tramo estaba previsto dentro de agosto y que al terminar, las obras pararán hasta septiembre.

 

Morella, 12 de julio de 2017

Notícies per WhatsApp

Oratge

El tiempo - Tutiempo.net

Enquestes

¿Que le parece la promoción de la alcachofa de Benicarló?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

PROGRAMA CARNAVAL

PEÑÍSCOLA DE CINE

Vídeos recents

Loading...