NOTA DE PREMSA

  •  Els treballs, que es localitzen ara en el camí l’Atall d’Alcossebre, s’emmarquen en el Pla de renovació de la xarxa de distribució, a càrrec de FACSA, que substituiran el 100% de les conduccions

 

 

Els treballs de renovació de la xarxa d’aigua potable d’Alcalà-Alcossebre actuaran sobre 2.773 metres de conduccions durant aquest any 2018. Les obres han començat ja en el camí l’Atall i prosseguiran per diferents zones del centre d’Alcossebre: passeig Vista Alegre i carrers Alcalà, Romeral, Barquer, Ausiàs March, Rench, Colón i Hilactes. En total, suposaran 2.600 metres de renovació de conduccions. Es preveu que tota la renovació estigui connexió abans de l’estiu. Posteriorment, els treballs es traslladaran a Alcalà on s’actuarà sobre 170 metres localitzats als carrers Sant Nicolau, Mare de Déu dels Dolors, Carrascal, La Foia i plaça Juan Vilanova.

 

Totes aquestes obres s’emmarquen en el Pla de renovació de la xarxa de distribució, a càrrec de FACSA, que durant els anys de concessió substituiran el 100% de les conduccions del municipi, dotant a la població d’una xarxa més moderna i actualitzada. La substitució es realitza amb noves canonades de polietilè d’alta densitat de diàmetres compresos entre 90 i 160 mm. També es van a instal·lar noves connexions a tots els habitatges i s’aprofitarà per fer obres d’accessibilitat a les voreres sobre les que s’actue. La millora de la pressió és un altre dels aspectes als quals es dediquen esforços i, per aquest motiu, s’han ampliat els diàmetres instal·lats.

 

L’Alcalde Francisco Juan ha destacat que “la renovació de la xarxa d’aigua potable de tot el municipi és fonamental per garantir el correcte proveïment a tots els veïns. De forma gradual, anem actuant en totes les zones de tots dos nuclis, passant a tenir una xarxa moderna, eficient i adaptada a les necessitats actuals”.