• Amb la incorporació dels números compresos entre els anys 2015 i 2020 es poden consultar tots els números del diariet des de 1957 fins l’actualitat des de la pàgina web de l’associació. En la web es troba una carpeta  amb el nom de “Premsa contemporània” des d’on accedir a tot el que s’ha publicat en el Setmanari.

El projecte de la Digitalització del Setmanari Vinaròs va nàixer l’any 2013 de la col·laboració entre l’UJI, l’Ajuntament de Vinaròs i l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. La primera fase d’este projecte es va fer en les instal·lacions de la Biblioteca de l’UJI i va comptar amb el treball de dos becaris. És la compresa entre els anys 1957 i 2014 del Setmanari i es pot consultar tant des del Repositori de l’UJI com des del lloc web de l’Associació.

La segona fase, és la que finalitza avui. Comprén els anys des de 2015 fins a l’any 2020 i s’anirà actualitzant cada sis mesos aproximadament. Esta segona fase que ha continuat tenint el suport de l’Ajuntament de Vinaròs, només es podrà consultar des del lloc web  www.amicsdevinaros.com 

Es aconsegueix d’aquesta manera una major facilitat per a l’usuari al tindre concentrat en un mateix lloc la premsa antiga i la contemporània, creant una gran hemeroteca vinarossenca que es treballa per anar ampliant a la resta de publicacions vinarossenques.

Finalitza així un dels projectes al que l’associació ha destinat més recursos propis i que ha comptat amb la col·laboració de molta gent. Aprofitem estes línies per a agrair-los la seua implicació.