L’ Associació Cultural Amics de Vinaròs continua insistint en la restauració de les arquitectures fingides de l’església de l’Assumpció per a que la ciutat no perdi més patrimoni. Ara, l’associació cultural ha demanat al Consell de Transparència que se li facilite l’accés a l’informe tècnic sobre les arquitectures fingides per a saber “si s’està actuant de manera correcta”.

Amics de Vinaròs ja va presentar el passat 6 de febrer una instància a la Direcció Territorial de Cultura reclamant la urgent intervenció per a recuperar aquestes arquitectures fingides. El 20 de febrer la Direcció Territorial de Cultura de Castelló va contestar que s’havia instat al bisbat de Tortosa perquè procedís a la seva restauració i va esmentar que s’havia emès un informe tècnic sobre la preceptiva intervenció.

Aquest mateix dia, l’associació cultural es va tornar a dirigir de nou a la Direcció Territorial de Cultura per a demanar accés a l’informe emès.

El 29 d’abril l’associació va rebre resposta de la Direcció Territorial de Cultura, indicant que donava trasllat de la seva petició a la Direcció General de Cultura i Patrimoni. Però l’associació no va rebre cap comunicació d’aquest organisme, i els dies 26 de juny i 21 de juliol van reiterar mitjançant instància la mateixa petició d’accés a l’informe tècnic demanant que se’ls informés de l’estat de l’actuació, que hauria d’estar ja en marxa per part de la Direcció Territorial de Cultura, així com l’accés a l’informe que s’ha remès al Bisbat de Tortosa.