Antonio Foix Bahent, despues de mes de 40 anys a la mar com a patró ja s’ha jubilat.

Festa que va compartir en familia i amics.