Recordem i celebrem la entrada de Jesús a Jerusalem.

 Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu 21, 1-11

Quan estaven prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allí Jesús envià dos deixebles amb esta comanda:

«Aneu al poble d’ací davant, i trobareu de seguida una burreta lligada, amb el seu burret . Deslligueu-la i porteu-me’ls. Si algú vos diu res, responeu-li que el Senyor els necessita, però que els tornarà ben prompte.»

Tot això va succeir perquè es complira tot allò que el Senyor havia anunciat a través del profeta:

— «Digueu a la ciutat de Sió: Mira, el teu rei fa humilment la seua entrada, muntat en una somera, en un pollí, fill d’un animal de càrrega.»

Els deixebles hi anaren, feren allò que Jesús els havia manat, portaren la burreta  i el burret, posaren damunt d’ells les seues capes, i ell hi pujà.

Molta gent entapissava el camí amb les seues capes, altres tallaven branques dels arbres per a encatifar el camí i la gent que anava davant i que el seguia cridava:

— «Hosanna al Fill de David. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel.»

Quan va entrar a Jerusalem, se somogué tota la ciutat. Molts preguntaven:

— «¿Qui és eixe?»

La gent que anava amb ell responia:

— «És el profeta Jesús, de Natzaret de Galilea.

Jesús entra a Jerusalem i es aclamat per la gent. Natros també el aclamem des de casa i en silenci. Som conscients que este Jesús serà condemnat a mort per la seua fidelitat al camí d’amor de Déu . Per això , la nostra aclamació es una afirmació de fidelitat a aquest camí seu.

 BON DIUMENGE DE RAMS  A TOTS

La Semana Santa de #Vinaròs a pesar de no disfrutarla este año, quiere que tengas un gran recuerdo online, viendo este maravilloso vídeo.

Publiée par Semana Santa de Vinaròs sur Dimanche 5 avril 2020