Com cada any per aquestes dates, l’Ajuntament ha condicionat la basseta del Bovalar amb vistes a l’afluència de gent que acudeix al paratge per Setmana Santa. S’ha eliminat la presència de plantes invasores de la bassa, s’ha netejat i desbrossat tot el recinte i s’ha restaurat el mobiliari urbà.

La Regidoria de Medi Ambient ha coordinat la neteja i condicionament de la basseta del Bovalar, uns treballs que es duen a terme cada any per aquestes dates, coincidint amb la màxima afluència de gent al paratge amb motiu de les vacances de Setmana Santa.

Els treballs han consistit a buidar la bassa fins a un nivell òptim per a poder efectuar la neteja i reomplir-la de nou, eliminant la presència de plantes invasores, especialment les de la família de les ciperàcies (conegudes col·loquialment com a paragüita).

Paral·lelament s’han reposat les papereres de fusta i s’han reparat les tanques que marquen el perímetre de la bassa. Finalment, s’ha desbrossat i netejat tot el recinte.

El condicionament de la basseta del Bovalar és una de les actuacions que la Regidoria de Medi Ambient posa en marxa cada any després de Nadal, quan es comença a reduir el volum d’aigua de la bassa per tal de poder efectuar amb garanties la neteja del got.