NOTA DE PREMSA
L’Ajuntament de Benassal ha mostrat el seu agraïment a la Diputació de Castelló per haver escollit el municipi per a l’exposició “La Llum de la Memòria”. Des del 4 d’agost La Torre de la Presó i el Forn de Dalt, tots dos edificis restaurats per la Diputació, acolliran aquesta mostra d’art sacre. L’alcaldessa de Benassal, Mari Luz Monterde, ha apuntat que l’exposició suposarà un atractiu afegit al complet programa d’activitats culturals de què gaudeix Benassal a l’estiu.
Es tracta de dues exposicions inèdites amb noves obres sacres de gran valor patrimonial, religiós i cultural restaurades per les mans màgiques dels tècnics del Servei de Restauració.
L’exposició estarà formada per 40 peces d’arqueologia, escultura, pintura, orfebreria, paper i gravats provinents de 27 institucions diferents de la província i diòcesi de Sogorb-Castelló i Tortosa. A més, el recorregut històric comprèn des làpides romanes, del jaciment Los Cabañiles de Zucaina, a creus gòtiques del segle XV o dibuixos del segle XVIII propietat de la Reial Fàbrica de l’Alcora.
NOTA DE PRENSA

Benassal agradece a la Diputación ser sede de “La Llum de la Memòria”

El Ayuntamiento de Benassal ha mostrado su agradecimiento a la Diputación de Castellón por haber escogido el municipio para la exposición “La Llum de la Memòria”. Desde el 4 de agosto La Torre de la Presó y el Forn de Dalt, ambos edificios restaurados por la Diputación, acogerán esta muestra de arte sacro. La alcaldesa de Benassal, Mari Luz Monterde, ha apuntado que la exposición supondrá un atractivo añadido al completo programa de actividades culturales del que disfruta Benassal en verano.
Se trata de dos exposiciones inéditas con nuevas obras sacras de gran valor patrimonial, religioso y cultural restauradas por las manos mágicas de los técnicos del Servicio de Restauración. 
La exposición estará formada por 40 piezas de arqueología, escultura, pintura, orfebrería, papel y grabados provenientes de 27 instituciones diferentes de la provincia y Diócesis de Segorbe-Castellón y Tortosa. Además, el recorrido histórico comprende desde lápidas romanas, del yacimiento los cabañiles de Zucaina, a cruces góticas del siglo XV o dibujos del siglo XVIII propiedad de la Real Fábrica de l’Alcora.