La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria de Benestar Social, ha encetat les accions per tal d’aplicar els programes de prevenció de consum de drogues en els centres educatius. A més, també s’aplicarà un programa per evitar l’abús en l’ús del mòbil, internet i videojocs, així com un altre pla per evitar la ludopatia.

La UPCCA de l’Ajuntament de Benicarló ja ha començat a treballar de cara al pròxim curs escolar, amb l’objectiu d’aplicar diversos programes de prevenció en els col·legis i centres d’educació secundària de Benicarló. Seguint els objectius plantejats en el II Pla Municipal de Prevenció, es donarà continuïtat a les actuacions del curs passat, on van participar més de 1.000 alumnes en les més de 100 sessions de prevenció que es van realitzar als centres d’educació secundària de La Salle, Joan Coromines i Ramón Cid.

Com ja s’ha fet en cursos anteriors, els programes aniran adreçats a 1r, 2n i 3r curs d’ESO, a més de diversos grups de FP. Els continguts que es treballaran són diferents per a cada curs escolar, però de forma genèrica tenen aspectes comuns, com el foment de l’autoestima, el desenvolupament d’actituds i valors prosocials, la pràctica d’habilitats socials, la influència del grup i l’entorn sobre la persona, la presa de decisions i les seues conseqüències i la informació sobre les substàncies i els seus efectes.

D’altra banda, per segon any, es treballarà en programes enfocats a l’ús del mòbil, internet i videojocs i també a la ludopatia, focalitzant els continguts en el joc en línia (apostes esportives, casino o pòquer).

Cal recordar que la UPCCA és un servei públic i gratuït de l’Ajuntament de Benicarló que ofereix orientació i assessorament a famílies i persones amb problemes derivats del consum de drogues i conductes addictives. Per a obtindre més informació podeu adreçar-vos al Centre Social Municipal La Farola (Tel. 964 473 968).