La Regidoria de Benestar Social, amb la col·laboració de la Coordinadora de Penyes, ha posat en marxa la campanya «Si dic no és no», enfocada a prevenir i evitar qualsevol tipus de violència sexista. La campanya s’adreça a tota la ciutadania i pretén contribuir a la construcció d’espais d’oci nocturn saludables i igualitaris.

L’escalada de falta de respecte cap a les dones que es produeix en grans esdeveniments, emparada per l’ambient festiu i els excessos, s’ha convertit des de fa temps en motiu de preocupació i també de reivindicació social. En aquest context, i per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Benicarló ha llançat la campanya «Si dic no és no», amb el compromís de prevenir i eradicar les actituds i els comportaments sexistes, sensibilitzar a la ciutadania i activar la resposta davant d’aquestes situacions. La campanya està dissenyada des de la Regidoria de Benestar Social i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de l’Ajuntament de Benicarló (UPCCA), i compta amb la col·laboració de la Coordinadora de Penyes, la Comissió de Festes i Creu Roja.

La regidora de Benestar Social, Marta Escudero, ha dit que «la violència sexista té moltes formes i es manifesta en múltiples àmbits i espais, però sempre és una expressió de la desigualtat entre homes i dones». En aquest sentit, Escudero ha comentat que «les Festes Patronals han de ser un espai de respecte i de convivència» i ha rebutjat actituds i conductes que «des de la desigualtat poden arribar a l’ofensa, la intimidació, l’abús o l’agressió», ha remarcat la regidora.

«Hi ha pràctiques masclistes quotidianes que en molts casos s’entenen com a comportaments naturals ha afegit la regidora-, com els tocaments no consentits, els acorralaments o els comentaris sexuals incòmodes, i això és el que volem fer visible amb aquesta campanya. No podem tolerar cap tipus de conducta sexista, perquè cap situació justifica una agressió».

Per això, la campanya s’adreça a tota la ciutadania, per tal que s’implique en la construcció d’espais d’oci nocturn saludables i igualitaris. «No és una campanya només per a dones, ni és una campanya contra els homes», ha dit la regidora. «És una campanya per tal que tots adoptem una actitud activa front a les agressions i els comportaments sexistes».

L’objectiu final de la campanya, tal i com ha detallat Marta Escudero, «és conscienciar els assetjadors de què certes conductes són agressions i procurar que la ciutadania no tolere aquests comportaments».