• El projecte permetrà invertir més de 300.000 euros en la rehabilitació del centre escolar

 

El ple extraordinari celebrat aquest dijous 19 d’abril a l’Ajuntament de Càlig ha donat llum verda, amb la unanimitat de tots els grups polítics, a l’acceptació de Competències del programa Edificant, un pas que permetrà al consistori realitzar unes millores en el CEIP Felicinda Collell de 316.466’75 euros durant dos anualitats. Amb aquest pla de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament pot projectar les actuacions i executar les obres en les instal·lacions.

 

Ruth Sanz, regidora d’Educació al consistori, s’ha mostrat molt satisfeta per la consecució del programa i ha indicat que “després que els serveis tècnics municipals realitzaren les memòries tècniques i econòmiques de totes les actuacions que es duran a terme, el pressupost amb què contem ara ascendeix a més de 300.000 euros, de manera que valorem positivament aquest programa perquè suposarà una inversió molt important en l’escola”.

 

La reforma i rehabilitació del centre escolar es durà a terme durant dos anualitats. Els treballs s’iniciaran enguany i contemplaran actuacions com l’augment de potència elèctrica del col·legi i el canvi de lluminària, la instal·lació de sistemes de protecció front a incendis,  canvis de la fusteria exterior, l’arranjament de la tanca perimetral, la remodelació del pati –amb l’adequació a la normativa d’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques, la reforma integral dels lavabos  i el canvi del videoporter. La inversió prevista per a realitzar les obres és de 246.943,65 euros.

 

I durant la segona anualitat, és a dir, el 2019, l’Ajuntament disposarà de 69.523,1 euros per realitzar el canvi de sòcols en zones comunes, la renovació de les portes exteriors, la reforma de la coberta de policarbonat, la col·locació de baranes de doble altura, la substitució d’embornals exteriors, i la dotació de detectors de presència, de proteccions de frontisses i de bandes antilliscants a les escales.

 

Cal recordar que els edificis de l’escola de Càlig van ser construïts al principi de la dècada dels 80 del segle passat, i tot i que l’Ajuntament ha realitzat actuacions de manteniment, l’escola necessita arranjaments de major calat.