Titulares

 1. NÚRIA BALAGUÉ i RAGA
 2. JOSÉ (PEPE) PÉREZ i LEIVA
 3. JOSEFINA (FINA) SALVATELLA i MARTÍNEZ
 4. ESTEFANIA (FANI) BORDES i SANSANO
 5. MIQUEL MARCO i RODADO
 6. GEMMA MOLINA i RAGA
 7. FRANCISCO ENRIQUE (SISCO) OLLÉ i BELTRÁN
 8. MONTSERRAT (MONTSE) MARTÍN i GUTIÉRREZ
 9. NÚRIA FERRÉ i FERRI
 10. ALEIX FERNANDO i CARRERAS
 11. MARIA DEL CARMEN (CARME) VERICAT i QUEROL
 12. DANIEL (DANI) SOUTO i HERNÁNDEZ
 13. JOSÉ ALBERTO (ALBERTO) BLASCO i ALVAREDO

Suplentes

 1. JORDI CLUA i MARINÉ
 2. JORDI CARAPUIG i BARBERÀ
 3. LARA LLANO i NAVARRO