NOTA DE PREMSA

 

  • Juan Marcos, regidor coportaveu de Compromís Peníscola explica que des de Compromís duen al Ple aquesta proposta de Declaració d´Emergència Climàtica amb la finalitat de consensuar una Declaració Institucional “perquè no és una qüestió de creença ni d’ entendre el mon: el canvi climàtic és una realitat que afecte a la salut”

El regidor de Compromís continua: “L’ aposta pel turisme de masses dels governs populars ha suposat la destrucció del litoral, amb escassa regulació de pisos turístics i amb un turisme basat en Mega infraestructures com a motor de creixement. Esperem i desitgem un canvi de planificació per a que es deixe pas a un turisme més sostenible, perquè l’ emergència climàtica no coneix de colors politics, i les conseqüències per a les generacions futures poden ser nefastes, per tant, és necessari apostar per models turístics més sostenibles i que tinguen en compte el medi ambient, així com fer un pla de protecció del litoral contra els efectes del canvi climàtic”

Vicent Castell regidor i secretari local de Compromís Peníscola conclou: “Aquesta declaració d’emergència climàtica suposa assumir com a pròpia la responsabilitat d’abordar la crisi ecològica i l’enorme canvi necessari des de les competències pròpies”

Entre les mesures proposades, podem destacar:

  • Revisar les ordenances municipals per identificar aquelles normes que afavorisquen l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle o dificulten combatre els efectes del canvi climàtic.
  • Augmentar la consciencia de la ciutadania amb educació i polítiques ambientals
  • Garantir un model de mobilitat urbana i interurbana sostenible, creant, entre altres mesures una xarxa de carrils bici real.
  • Assegurar que la declaració d’emergència climàtica és tinguda en compte en el desenvolupament de les polítiques publiques del nostre municipi, especialment en allò referent a urbanisme, habitatge o industria
  • Avançar-nos a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, amb l’objectiu de reduir les emissions contaminants al màxim i que l’energia provinga de fonts netes.
  • Treballar amb els nostres sectors econòmics per integrar els principis d’Economia Circular i Transició Energètica i aconseguir una política de residus zero
  • Elaborar un Pla municipal per a la transició ecològica