NOTA DE PREMSA

 

  • El passat ple de novembre Juan Marcos, regidor i portaveu de Compromís Peníscola, va proposar en el ple modificar el ROM per controlar el compliment, i l’execució, per part de l’ equip de govern, dels acords i mocions aprovats en el Ple

 

Juan Marcos Bayarri, regidor i portaveu municipal de Compromís a Peníscola explica que “estem satisfets pel fet que Peníscola modificarà el ROM per incloure un apartat de control i fiscalització dels acords plenaris”.

Per altra banda, el regidor indica que “els acords i mocions aprovats en el Ple, son d’obligat compliment,però com que a Peníscola no hi ha prevista cap normativa de compliment dels acords,es fa necessari posar en marxa un mecanisme per controlar l’ execució dels acords i mocions aprovats en el Ple de l’Ajuntament”

Juan Marcos continua “Hem proposat que dins de l’ ordre del dia de la comissió informativa corresponent, es done compte de l’estat d’execució de les mocions i acords plenaris aprovats en el Ple, amb la finalitat de valorar l’efectivitat i posada en marxa tant de les mocions, com dels acords aprovats en Ple”.

Vicent Castell, regidor i secretari local de Compromís Peníscola indica “també hem proposat que transcorreguts els tres mesos des de l’acord del Ple municipal, sense que l’equip de govern done compte de les gestions i actuacions realitzades, s’inclourà al plenari ordinari immediatament posterior un punt de l’ordre del dia en el que s’informarà de les gestions i actuacions realitzades en compliment dels acords plenaris.

Juan Marcos,conclou: “per desgràcia,amb la deixadesa d’este equip de govern ja tenim males experiències, com la pèrdua de 500.000€ dels Fons Feder per rehabilitar el Nucli Històric, per exemple. Així doncs, l’experiència ens diu que necessiten d’un mecanisme de control regular per a determinar l’ executitivitat dels acords plenaris, així com fiscalitzar que les mocions es complisquen el més aviat possible”.