NOTA DE PREMSA

 

  • Juan Marcos, portaveu municipal de Compromís Peníscola ha reclamat en el ple a l’ equip de govern del PP, que garantisca i fique tots els mitjans necessaris per a que tota la documentació oficial dels òrgans polítics municipals (convocatòries a ple,comissions informatives…),així com tota la comunicació en els mitjans de comunicació que s’ utilitzen (xarxes socials…) es faça també sempre en valencià

Per una banda, el regidor i portaveu de Compromís, va reclamar en el ple que tota la documentació de primer nivell (convocatòries al ple i consells, actes, acords i resolucions del ple de l’ Ajuntament, , comissions informatives…)  es puga consultar en valencià.

“Si s’ entra a la versió en valencià de la web de l’ Ajuntament i es busca consultar l’ordre del dia d’ este ple de novembre, aquesta només està disponible en castellà, quan se suposa que estem fent la consulta en la versió valencià…i així la gran majoria de documentació oficial dels òrgans politics municipals, per no dir la totalitat”, apunta Juan Marcos.

Per altra banda, el regidor també va reclamar que el 100% de les publicacions en les xarxes socials (facebook i instagram) oficials de l’Ajuntament incloguem sempre el valencià.

“Si mirem les publicacions a les xarxes Facebook o instagram de l’Ajuntament, observaran que en les primeres quinze dies de novembre, les publicacions que inclouen el valencià, només representen al voltant del 10% de la totalitat de les publicacions d’este període de temps. Com veiem, a la nostra localitat encara ens quede camí per recórrer i, fa falta un compromís ferm per part de l’ equip de govern, on de moment no el trobem” afirma el regidor, qui lamenta la falta de sensibilitat de l’ equip de govern en este tema.

Per altra banda Vicent Castell, regidor i secretari local de Compromís Peníscola indica que cal recordar a l’equip de govern que l’Estatut d’Autonomia en el seu article sext indica que “la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià”  i afegeix “ningú podrà ser discriminat per la seua llengua”.Per la seua part l’ article tercer apartat 2 de la Constitució Espanyola estableix “les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes…” i en l’apartat 3 que “la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d’ Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’ especial respecte i protecció”

“En les properes setmanes, per tal d’ avançar en la igualtat de les dues llengües oficials a la Comunitat Valenciana, ens reunirem en el departament de normalització lingüística, qui des de la seua creació ha fet un gran treball i esforç,però encara quede molta tasca per fer”, conclou Vicent Castell