NOTA DE PREMSA

 

 • Davant la continuïtat de la Zona ORA en la localitat, Compromís per Peníscola registre una bateria de mesures i possibles opcions i alternatives, per a que el govern local del PP les valore, estudie, i negocie amb la empresa.

Entre les possibles alternatives i mesures proposades podem destacar:

 • Reduir els mesos de funcionament de la Zona ORA
 • Exempció del pagament de 14h a 17h
 • Reduir els horaris del servei per la nit: fins les 20 h en temporada baixa i, fins les 21 h en temporada alta
 • Dissabtes i Diumenges de temporada alta, pagament fins les 14h.
 • Exempció de pagament en Diumenges i festius de temporada baixa.
 • Reduir les taxes i l’ import de les multes
 • Zona de la “Residencia”: Regulació del pagament a l’ entrada i sortida amb barreres o garites
 • Ampliar el nombre d’ aparcaments PMR (per persones amb mobilitat reduïda) en la localitat
 • En el cas d’ exempcions per a persones amb discapacitat i/o amb mobilitat reduïda proposem dues possibles alternatives: Exempcions per a persones amb una discapacitat mínima d’ un 33% o Exempcions per a persones amb una discapacitat mínima d’ un 33% i que a més acrediten un mínim de  mobilitat reduïda.

Per  a les dues opcions presentem 6 possibles alternatives com poden ser: aparcar el doble de temps autoritzat o aparcar la primera hora i mitja de forma gratuïta, entre altres alternatives proposades.

 • Ofertar abonaments amb preus més assequibles per a treballadors d’ empreses locals

Vicent Castell, secretari local de Compromís indica: “Moltes voltes els nostres autònoms i empresaris es veuen perjudicats per este servei, per tant, el conjunt de mesures registrades suposen una bateria de possibles opcions, per a que, tant el nostre empresariat, com els usuaris, surtin beneficiats”.

Per altra banda,Juan Marcos, portaveu local de Compromís conclou:“hem registrat un conjunt de mesures i possibles alternatives i opcions, on totes tenen la mateixa finalitat: millorar el servei, ficant a les persones en el centre de la política i, disminuir el malestar de la gent. La zona ORA de la localitat requereix, entre altres modificacions, de noves mesures per a PMR, o la exempció al mig dia del pagament per a que el nostre empresariat no es trobe perjudicat. La finalitat de la Zona ORA sempre ha de ser rotatòria i no recaptatòria”.