NOTA DE PREMSA

  • La presència de nivells de volum dispars dins del recinte esdevé un problema de salut greu per als assistents i visitants.

El col·lectiu local de Compromís per Vinaròs va presentar un prec al passat plenari de gener en el qual es sol·licitava públicament la realització de controls del volum al recinte de les casetes de carnaval durant aquesta edició. La regidora Paula Cerdà va realitzar el prec públicament amb el propòsit que la Policia Local realitzés les tasques de prevenció pel que fa a la contaminació sonora que suposa la gran presència de música diversa durant les nits de festa.

El recinte, configurat per un total de 29 casetes més la carpa gran, és l’epicentre de la festa nocturna carnavalera. Des de Compromís han defensat la proposta com a intervenció preventiva ja no sols per les molèsties veïnals que es repeteixen durant els anys, sinó també pel que fa a la salut dels assistents i visitants, els quals estan exposats a alts volums de música i on també hi ha la presència d’infants i joves, fet que afecta i perjudica el desenvolupament auditiu d’aquests amb més incidència.

Compromís recorda que des del 2006 Vinaròs compta amb una ordenança municipal específica sobre contaminació acústica, la qual regula tant els sorolls produïts per vehicles com els procedents per espectacles. A més a més, Cerdà ha preguntat al plenari diverses vegades sobre aquesta problemàtica a la població (des de setembre del 2019, esperant a dia d’avui encara resposta).