NOTA DE PREMSA

 

  • Tot i que durant la legislatura passada, el regidor Domènec Fontanet va realitzar tasques per a arreglar diversos aspectes, les canals de la teulada continuen tenint greus averies a reparar.

Després de les pluges intenses, un dels espais més emblemàtics i visitats de Vinaròs presenta carències. Es tracta del Mercat el qual va acabar-se de reformar al juny del 2011 i, any rere any, presenta problemes de filtracions d’aigua des de diversos punts de la teulada. Les goteres i les filtracions derivades de les canals del sostre són objecte de molèstia (tant per a comerciants com per a consumidors) i, a la vegada, un aspecte perillós si arribés a filtrar-se pels circuits elèctrics i maquinària dels comerços.

L’anterior legislatura, el regidor de Compromís Domènec Fontanet va aconseguir que es feren algunes intervencions en el sostre per tal de reduir aquesta problemàtica però que continua a conseqüència de la necessitat de reparació de les canals (les quals impliquen una despesa pressupostària més elevada i el treball conjunt amb altres regidories com és la d’obres i Serveis).

Aquests són els motius que han originat que la regidora Paula Cerdà haja tractar aquesta problemàtica al plenari del passat mes de novembre. En el torn de precs i preguntes, Cerdà va explicar la situació viscuda unes setmanes abans tant per venedors com compradors i preguntà per quines intervencions tenia previstes l’equip de govern en la problemàtica de les canals. L’objectiu va ser recordar aquesta necessitat per a que s’inclogués en la partida pressupostària del proper any 2020.

La realitat de les pluges fortes mostra que Vinaròs presenta diversos punts febles a resoldre. Inundacions, carrers tallats i altres aspectes que, al igual que el Mercat, continuarem defenent i traslladant al Ple per tal d’assegurar-nos que s’intervinga. Perquè la nostra tasca a l’oposició implica controlar que es treballe de forma adequada per Vinaròs.