NOTA DE PREMSA

  • El grup municipal Compromís, ha registrat en l’Ajuntament, una moció amb què insta a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a dotar de recursos necessaris el Centre de Salut de Peníscola per a la millora del diagnòstic i el tractament, per evitar desplaçaments innecessaris.

Segons explica el regidor de Compromís Peníscola, Juan Marcos Bayarri: “Des de Compromís, sol·licitem el reforçament de l’Atenció Primària i la Salut Pública, del centre de salut de Peníscola, amb la necessària dotació de personal, recursos econòmics, materials i organitzatius. Aquests equips coneixen a la població que atenen, els seus riscos, els seus problemes de salut i sociosanitaris. Aquesta situació d’avantatge ha permès desplegar un model diferent i més eficient de triatge i atenció als malalts de COVID-19, que ara s’ha de reforçar amb els recursos necessaris”.

Vicent Castell, regidor i secretari local de Compromís conclou:“En la voràgine de la pandèmia del coronavirus, el pes mediàtic ha recaigut en l’atenció hospitalària on s’ha estat realitzant un gran treball, sobretot en els serveis d’urgències i les UCIs amb els pacients més greus. Tot i això, no és menys cert que els metges i metgesses, i  altres professionals de l’Atenció Primària dels nostres pobles, així com el personal de salut pública, ha estat realitzant una ingent tasca de contenció de la pandèmia, que ens falten adjectius per poder reconèixer”.

De la mateixa manera, amb esta moció s’insta al Consell a realitzar campanyes informatives que posen en valor la importància de la sanitat pública, i al Govern Espanyol a la creació d’una entitat estatal de salut pública, amb suficient independència política i crèdit sobre eficàcia tacticocientífica, que el seu desenvolupament està recollit en la Llei General de Salut de fa una dècada, però encara no s’ha desenvolupat