• PROGRAMA BO RESPIR DE TERCERA EDAT 2020

OBJECTE

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives convoca el Programa Bo Respir per a l’any 2020. Es tracta de la convocatòria d’ajudes destinades a finançar distintes modalitats d’estada de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat en l’any 2020.

MODALITATS

  • Bo respir mensual o BO VERD. Per a l’estada durant un mes.
  • Bo respir dies o BO BLAU. 20 bons diaris.
  • Bo respir cap de setmana o BO BLANC. 12 bons.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris del Programa Bo Respir les persones dependents que, encara que són ateses habitualment al seu domicili necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat, ja que presenten un nivell de dependència que necessiten les cures d’una altra persona per a dur a terme les activitats habituals de la vida diària, i que eventualment no poden ser prestats per la persona que les cuida habitualment.

Quan una persona major depenent acredite aquesta necessitat i no dispose de mitjans econòmics suficients, la Generalitat li proporcionarà una ajuda per al pagament de la seua estada. L’import de la subvenció estarà determinat en un o més bons, la quantia dels quals consistirà en la diferència entre el que pot pagar a càrrec dels seus ingressos i l’import de la seua estada en el centre que trie per a la seua atenció segons la classe i modalitat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm 8716, de 14/01/2020

REQUISITS

  • Tindre 65 anys o més i haver cessat en l’activitat laboral per jubilació o incapacitació. O persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.
  • Estar empadronat en municipis de la Comunitat Valenciana.
  • Tindre la consideració de persona dependent acreditada per un informe mèdic.
  • Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord als criteris establerts.
  • De manera excepcional per mantindre la unitat familiar, podran sol·licitar l’ingrés conjuntament amb el demandant principal persones majors o menors de 65 anys que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet, ser discapacitat (amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%).

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ:

Regidoria de Política Social i Joventut

Pl. de Sant Antoni, 19-Pb

Horari: 9:00 a 14:00

Tel. 964 45 00 75