“En el passat ple municipal corresponent al mes de juliol i per desgràcia es va posar de manifest la falta d’ètica democràtica que es pateix al consistori.

El menys preu pel treball que realitzem els partits a l’oposició és total.

Pareix mentida que la Sra. Miralles no recorde els anys que va estar a aquest mateix lloc.

Ara pel que es veu toca passar l’aplanadora de la majoria absoluta i l’ús de les suposades normes internes per tal de restringir l’activitat de l’oposició al mínim.

El darrer i més greu exemple és el que vam patir en l’últim ple, on una moció presentada per un altre grup polític va haver de votar-se per a incloure-la l’ordre del dia quan aquest ja figurava al mateix i havent-se presentat en termini i forma.

Segons s’excusa la Sra. Alcaldessa segons un criteri de secretaria cal votar qualsevol moció si no està dictaminada per una comissió informativa, però cert és també que aquesta moció tampoc s’ha volgut incloure en cap comissió.

És a dir, qualsevol moció que no comporte una fiscalització pot ser retirada per l’equip de govern sense arribar al debat del ple. Això ens pareix un criteri molt arbitrari i limitador de l’acció política dels partits a l’oposició.

Pensem que, encara que pensem diferent, cal defendre el dret a poder debatre qualsevol tema, ja que el contrari és no tindre en compte la pluralitat de la representació política triada pels benicarlandos.

Aquesta és la veritable essència del partit del govern municipal, la qual denunciarem públicament cada vegada que es pose de manifest i a exigir una veritable transparència i ètica democràtica.

Les majories absolutes no signifiquen l’absolutisme.