cof
  • Aprovada per unanimitat la moció de Femme Força Vinaròs per incrementar el nombre de carrers amb nom de dona

 

Al ple d’abril, FFV presentarà al plenari una moció per la creació de la categoria de feminisme a la Biblioteca Municipal de Vinaròs

Durant el ple ordinari, celebrat la nit, 22 de març, a l’Ajuntament de Vinaròs, l’associació feminista Femme Força Vinaròs (FFV), va presentar una moció per sol·licitat major presència femenina en els noms dels carrers de la localitat. Agraïm el suport de tots els grups municipals a la moció, que es va aprovar per unanimitat.
En la mateixa explicàvem que després de l’estudi del nom dels carrers de Vinaròs, es desprèn que enfront de 58 carrers de personatges il·lustres masculins, solament existeixen 6 carrers de personatges il·lustres femenins. Traduït a percentatges suposa el 9,4% de representació femenina enfront del 90,6% de representació masculina, “una clara descompensació tenint en compte que el sexe femení és l’altra meitat del món”. Els 6 carrers que porten nom de dona són: carrer Clara Campoamor, carrer Isabel Mondéjar Ayguals, plaça Maria Conesa, Pilar la Comare, Raquel Forner i Francisca Ferrer.
La proposta demanava incrementar el nombre de carrers amb nom de dona per al cas de carrers de nova obertura o bé de carrers existents que en l’actualitat es nominen mitjançant nombres o lletres, com a la Zona Salines o a la Zona Cala Puntal. No es demana canviar cap carrer del centre.
Des de FFV, hem elaborat un llistat buscant dones que hi han contribuït al progrés o que hi han influït en el nostre poble en favor dels ciutadans, incloent dones vinarossenques, de la provincia, d’ambit nacional i internacional. Evidentment hi ha moltes més dones de les proposades que mereixen un nom de carrer, i estem a favor d’incorporar les propostes que des del consistori es facen en aquest sentit.

D’altra banda, us avancem que per al ple del mes d’abril, FFV presentarà al plenari una moció per la creació de la categoria de feminisme a la Biblioteca Municipal de Vinaròs.

 

 

Associació Feminista Femme Forza Vinaròs (FFV)

C/ Socors, 37 Vinaròs, Castelló

Contacte: [email protected]

 

 

Moció per sol·licitar major presència femenina en el nom dels carrers de la localitat.

 

16 de Febrer de 2018

Dirigit a l’Ajuntament de Vinaròs:

 

L’associació feminista Femme Forza Vinaròs (FFV) i en nom i representació de la mateixa Anna Fibla Pauner, a l’empara de l’establert en la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació la següent:

Moció per sol·licitar major presència femenina en el nom dels carrers de la localitat.

Després de l’estudi del nom dels carrers de la localitat de Vinaròs, es desprèn que enfront de cinquanta-vuit (58) carrers de personatges il·lustres masculins, solament existeixen sis (6) carrers de personatges il·lustres femenins, que citarem a continuació:

 

-c/Clara Campoamor

-c/Isabel Mondéjar Ayguals

-Plaza María Conesa

-c/Pilar La Comare

-c/Raquel Forner.

-c/ Francisca Ferrer

 

El que traduït a percentatges suposa el 9,4% de representació femenina enfront del 90,6% de representació masculina, una clara descompensació tenint en compte que el sexe femení és l’altra meitat del món.

Si ens centrem als carrers referits a Santos i Santes, enfront de trenta-tres (33) carrers amb noms masculins, ens trobem amb únicament tretze (13) dedicades a dones Santes el que suposa que fins i tot en temes de santedat, ens seguim trobant en clar desavantatge, un 28,3 % enfront del 71,7%.

Des de FFV, hem recollit en un annex adjunt a aquesta moció, possibles propostes de dones il·lustres de Vinaròs, de la província de Castelló, d’àmbit nacional i internacional que esperem tinguin en consideració.

 

Proposta d’acord:

ÚNIC.- Incrementar el nombre de carrers amb nom de dona per al cas de carrers de nova obertura o bé de carrers existents que en l’actualitat es nominen mitjançant nombres o lletres com és el cas de:

-Projecte nº 4-10-11-12-13-14-15-16-18-19-24-29

-Salines A,B,C,D,I,F,G,XR

-Cala Puntal A,AA,AB,AC,AD,AF,B,C,D,I,F,G,H,J,K,L,O,P,Q,R,S,T,O,W,X,I,Z.

 

A Vinaròs a 16 de Febrer de 2018

Fdo.: Anna Fibla Pauner – Membre de l’associació