Segons informa la Policia Local, han confiscat i retirat de l’mercat joguines per no reunir les mínimes condicions de seguretat

Es formula acta denúncia per infracció normativa consum, relacionada amb la seguretat i fabricació de les joguines, per no tenir els mateixos de el marcatge CE

Imagen