• L’oposició d’Alcanar, demana responsabilitats a l’alcalde, així com la dimissió del regidor de governació, per les denúncies de circulació

Arran de l’entrada en vigor del decret que redueix la velocitat en vies urbanes a 30 km/hora, l’ajuntament d’Alcanar va posar en marxa una campanya de “conscienciació” consistent en contractar a una empresa, per valor de 14.500 €, per a què instal·lés un radar.

Aquesta no és una mesura que afavoreixi la conscienciació, més aviat és una mesura recaudatòria, i amb un cost desproporcionat pels set dies que va durar quan hi ha altres mesures a emprar” Neus Sancho regidora del PSC. El resultat de la campanya, segons el tècnic de l’Ajuntament va ser: 336 multes tramitades i 676 captures lleus que decideix no tramitar.

Entenem que el què és deuria d’haver fet és posar radars pedagògics, com fan molts pobles veïns, tal com vaig demanar en una moció” ha afirmat el regidor de Junts Paco Reverter.

Davant d’aquest fet, en la sessió plenària del dia 26 d’agost, els grups de l’oposició li demanen a l’alcalde que aclareixi que és el que ha passat exactament, desprès de que a la comissió del mes d’agost es donessin per part del regidor Jordi Bort versions contradictòries de com havia anat tot el tema de les denúncies i el perquè algunes d’elles no s’haguessin tramitat. La resposta de l’alcalde és que es faria una reunió per aclarir-ho. El resultat ha estat que no hem aclarit res, una fugida cap a endavant per part de l’alcalde, com sempre fa, eludint tota responsabilitat.

Volem saber quin criteri tècnic ha emprat el regidor, perquè les denúncies lleus no es tramitin i en quin punt de la llei s’estableixen com a lleus, donat que això ha creat un malestar i desconfiança entre la ciutadania”. Erica Bel de la CUP.

Segons el regidor, no en sap res de res, és a dir, incompetència amb el seu deure de regidor de governació. I si estava al cas, i ara eludeix responsabilitats, pitjor encara per permetre aquesta mala praxis de tota la campanya, en un temps que no tocava i que només ha servit per recaptar diners dels nostres ciutadans i ciutadanes, que amb tot el que hem passat, prou ens està costant aixecar el cap”. Continua dient Neus Sancho.

Per tot això, al ple del passat dijous 25 de novembre, els grups municipals de l’oposició en bloc de l’ajuntament d’Alcanar, vam demanar la dimissió del regidor de governació, el Sr. Jordi Bort, en el cas que no ho faci, demanen a l’alcalde que el cesi de totes les seves responsabilitats de forma immediata”. Antoni Castro regidor de Desperta’t.