En la sentència, el Constitucional estima parcialment els recursos presentats pel Parlament, el govern català i el grup del PSC al Congrés i anul·la la indemnització de 1.350,7 milions del projecte de magatzem de gas de Castor.
El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat la indemnització de 1.350,7 milions del projecte de magatzem de gas de Castor que fixava el decret llei de mesures del sistema gasista que el Govern va aprovar el 2014, en considerar-la inconstitucional.

En la sentència, el TC estima parcialment els recursos presentats pel Parlament, el govern català i el grup del PSC al Congrés i acorda declarar “inconstitucionals i nuls” els articles del decret que establien una indemnització per la suspensió de l’activitat del magatzem , situat enfront de les costes de Castelló, després dels petits sismes registrats a la zona.

El TC considera que no concorria una “situació d’extraordinària i urgent necessitat” que justifiqués aprovar un decret llei per “atribuir noves obligacions de pagament al sistema gasista”.

El Govern va suspendre al setembre de 2013 l’activitat d’injecció de gas a l’emmagatzematge subterrani Castor, després dels centenars de sismes registrats a la zona, ia l’octubre de 2014 va acceptar mitjançant un decret llei la renúncia de Escal UGS -participada per la companyia ACS en un 66,67% – a la concessió de la instal·lació.

La sentència declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 4 a 6 del reial decret, així com de les disposicions addicionals d’aquesta norma que establien els “càlculs previstos” per desenvolupar-la i el “pla de costos per a l’exercici 2015”.

Per contra, el TC avala la decisió d’acordar la hibernació de la instal·lació del magatzem Castor, que també havia estat impugnada, en considerar que es va adoptar “respectant la definició constitucional del decret llei”, per donar resposta a una situació d’urgència.

“En efecte, es tracta d’una mesura amb la qual es pretén conjurar els riscos que, per a persones, béns i especialment el medi ambient, pogués generar l’existència d’una instal·lació d’emmagatzematge de gas situada sota aigües de la mar Mediterrània, especialment si aquesta instal·lació quedés desatesa o es mantingués la sola suspensió d’activitats administrativament acordada “, raona el Constitucional.