Malgrat els esforços de la Policia Local, no pot eradicar el problema d’uns quants incívics que embruten la imatge de Benicarló.

Cal no oblidar que hi ha un servei gratuït de recollida d’estris.