En el passat plenari del mes de noviembre, es va aprovar la creació de la “Comissió de Investigació respecte als canvis de circulació de la Costa Sud”, que ha de determinar el responsable de la decisió de la unidireccionalitat de la carretera de la Costa sud, conéixer els criteris que van modificar la circulació de la zona, així com la causa per la qual no es va obrir  expedient administratiu ni que es sol.licitessin els informes tècnics.

Durant l’estat d’alarma sanitària del Covid-19, es van posar en marxa una sèrie de mesures, tant en la costa nord com en la sud, que van   implicar  restricció de circulació de vehicles o ampliacions provisionals  de voreres , totes  per facilitar la pràctica de l’esport o el passeig durant les  hores permeses, amb la finalitat de garantir que els veïns disposaren d’espai suficient  per tal d’acomplir les normes de distanciament i millorar alhora la seguritat viària.

Quan tornem a la “nova normalitat”,  preguntem  en diverses comissions i en els plenaris, si la unidireccionalitat de la costa sud havia vingut per quedar-se, i se’ns diu que aquesta mesura  es definitiva. Aleshores , al mes de julio  sol.licitem accés a l’expedient administratiu, que ha conduït aquesta modificació en el tràfic , així com als informes tècnics pertinents. Una semana més tard, l’ajuntament, ens notifica que no existeix cap expedient adminstratiu obert al respecte, perquè no es tracta d’un expedient administratiu reglat, quelcom no se’ns pot facilitar per la seua inexistència.

Com no trobarem  una justificació adeqüada  la mancança d’expedient administratiu i varem  considerar que ha estat una decisió arbitrària i política,  interposarem un recurs de reposició, davant la desestimació de la sol.licitud de informació.

En la Comisió de Investigació, formada per set membres i que tindrà una data límit d’existència d’un mes des de la seua constitució, el PVI sol.licitarem la  informació i criteris que  ha portat a L’Ajuntament a pendre la decisió de transformar en unidireccinalitat la carretera de la costa sud.

Des de el PVI, creiem que cal fer  les coses ben fetes, no hi havia que començar la casa pel terrat, abans de apostar per la unidireccionalitat de les costes, el Ministeri de Foment té que cedir la antiga N-340 al poble de Vinaròs en condicions. Hi ha que fer noves rotondes,  adequar les viés d’accés, fer una exposició pública del projecte que contemple les al.legacions dels veïns, i finalment procedir a la seua aprovació. . i, fins que es realitze l’estudi tècnic adminstratiu, es face exposició pública i s’aprove si es procedent, demanarem  a la Comissió  recuperar l’estat anterior de la bidireccionalitat de la Costa Sud.

Estem contents de que es forme la Comissió de Investigació, on demanarem seny a tots els membres i desitgem que les nostres demandes siguen escoltades. Les conclusions d’aquesta comisió després hauran de ser exposades en un ple.