Dimarts, 17 de setembre de 2019

 

Ha mort Alfonso Anglés Bayarri

a l’edat de 86 anys.

.

Velatori: Al tanatori Remsa de Benicarló (La família estarà fins a migdia)

.

Sepeli: Dimecres, 18 de setembre de 2019
a les 5’30 de la tarde
a l‘Ermita de Sant Sebastià de Cervera
.
 

Tanatori: Remsa (Tel. 687 965 771)