Dimarts, 9 de gener de 2018

.
Ha mort Peregrina Bosch Cifre
a la edat de 85 anys
.
.
Velatori: Al domicili , carrer Sant Roc,
.
Sepeli: Dimarts, 9 de gener de 2018,
a les 4’30 de la tarde
a l’esglèsia parroquial de La Salzadella
.
Funeraria: Virgen de Lidón