La benicarlanda Conchita Oms Febrer ha donat al Mucbe un carro i una màquina de fer vainica.

Ara, es procedirà a netejar, avaluar i tractar tant el carro com la màquina, per tal que es puguen exposar en les millors condicions a la casa tradicional del carrer de Santa Càndida, lloc on s’ubicaran els dos objectes.