Segons l’Organització Mundial de la Salut, la sexualitat és un aspecte central de l’ésser humà, present al llarg de la seva vida. Abasta el sexe, les identitats i els papers de gènere, l’erotisme, el plaer, la intimitat, la reproducció i l’orientació sexual i està influïda per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, culturals, ètics, legals , històrics, religiosos i espirituals (OMS, 2006).

Tenint en compte que la sexualitat està present al llarg de tota la vida i que està influïda per una sèrie de factors omnipresents en ella, sembla clara la resposta a la primera pregunta. Quan començar l’educació sexual?: Com la resta d’educacions comença des de l’inici de la vida, tant si som conscients d’això com si no. Fem educació afectiva i sexual amb els petons i les carícies que fem als nostres fills i a la nostra parella, amb els colors i les decoracions que triem per les seves coses i la seva roba, des d’abans fins i tot que neixin, amb com els parlem o les qualitats que els atribuïm (machotes o princesetes), però anant encara més enllà, amb com fem el repartiment de tasques domèstiques o de cures i amb la publicitat o la música a què estan exposats (sexista en moltes ocasions i sexualment implícita en altres).

Pel que fa a les preguntes: Per què? i On? la resposta està implícita en el paràgraf anterior. Perquè vivim en una societat encara masclista, en què la sexualitat i les relacions sexuals són molt visibles i estereotipades i en la qual l’accés al porno és molt fàcil i d’hora, facilitat per les noves tecnologies i la manca de regulació. Si volem que els nostres nens i joves visquin la seva sexualitat de manera saludable tenim l’obligació d’oferir-los una educació sexual integral de qualitat, que els ajudi a conèixer-se, acceptar-se i a expressar la seva eròtica de manera que siguin feliços. I hem de oferir-la tant des de l’àmbit privat (llar) com institucional (escola, legislació).

Com? Des d’un plantejament positiu, posant el focus en les sensacions positives, amb el nostre exemple, respectant la seva intimitat i singularitat, i ensenyant-los a respectar les dels altres.

És la nostra responsabilitat com a adults donar-los les eines perquè es coneguin i acceptin, i gaudeixin de la seva sexualitat de manera plena, plaent i segura. Assumim-la.