#EOI

La decisió s’ha consensuat entre la majoria d’autonomies i el Ministeri d’Educació i Formació Professional.