L’AMPA de l’IES Leopoldo Querol de Vinaròs ha sol·licitat per escrit a la direcció del centre que se’ls informi sobre els enregistraments d’àudio entre una professora de plàstica i els seus alumnes respecte a la situació que es viu a Catalunya i de les mesures que s’han adoptat al respecte.

L’escrit indica que “fa poc ens hem assabentat de l’existència d’unes gravacions d’àudio en què sembla que una persona del centre expressa reiteradament opinions polítiques dirigides als seus alumnes, no adequades a la seva matèria lectiva i en horari escolar. Davant la gravetat d’aquest fet, sol·licitem que se’ns informe per escrit de les mesures adoptades tant per part del centre educatiu com per part de la Conselleria per aclarir la veracitat dels fets i en cas de ser certes, que se’ns informi per escrit de quines accions pensen dur a terme “.