Va naixer el 25 d’ abril de 1959 a Quatetonda (Valencia), va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Montcad. ës Llicenciat en Teologia per la Facultat “Sant Vicent Ferrer”. Es Doctor en Teologia per la Pontifíca Universitat Gregoriana de Roma. 
 
Rebé l’ ordenació sacerdotal en valencia de mans de Sant Joan Pau II el 8 de novembre de 1982, durant la seva primera visita Apostólica a Espanya. 
 
Fou nomenat Bisbe Titular de Rotdon i Auxilar de Valencia el 8 de novembre de 2004, Rebe l’ordenació episcopal el 8 de Gener de 2005.
 
El 17 de maig de 2013 va ser nomenat Bisbe de Tortosa. 
 
El 13 de juliol del mateix any inicià el seu misteri Episcopal en aquesta Seu.
 
Com a sacerdot va exercir diversos càrrecs pastorals: Coadjutor de la Parroquia de sant Roc i Sant Sebastià d’Alcoi i profesor de Religió a l’ institut; formador al Seminari Major de Montcada  i professor de sintesis Teològica per als diaques; Delegat Episcopal de Pastoral Vocacional; Professor de Teologia Dogmàtica a la Facultat  de Teologia  “Sant Vicent Ferrer” de Valencia; Professor  a la Secció de Valencia del Pontifici Institut”Joan Pau II” per a Estudis sobre Matrimoni i Familia; Director del Col.legi  Major “S. Joan de la Ribera”de Burjassot; Vice-Degà de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer” de Valencia i Director de la Secció Diocesana; Degà- President de la Facultat de Teologia “Sant Vicent Ferrer”.
 
En la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Eposcopal per a la Doctrina de la Fe i de la Comissió Episcopal per la Doctrina de la Fe i de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la fe i de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats.
 
En la Conferència  Episcopal Tarraconense és  Bisbe  responsable en l’ ambit de les missions. 
 
Ha publicat diversos llibres i articles. 
 
 
ACTOS DE SEMANA SANTA
 
Sábado 8 de Abril 2017
 
A las 13:00h. Volteo general de campanas anunciando la apertura de la Semana Santa.
A las 18: h. En el Templo Parroquial de San Bartolomé, pregón a cargo del Excelentísimo y Reverenciador Señor Don Enrique Benavent Vidal, Obispo de la Diocesis de Tortosa.
Seguidamente lectura de poemas a cargo de la Sra. Nieves Salvador y la Sra. Maite Andrade, con música interpretada por la Srta. Maria del Mar Anglés (arpa) y la Srta.  Lucía Anglés (Violoncelo).
Juanvi G.