• L’execució de el programa d’abandonament dels pous tindrà una durada que s’estima entre els 6 i 8 mesos i constarà de tres fases, segons detalla l’anunci publicat en el BOE.

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat aquest dijous l’anunci de la Subdelegació de Govern de Castelló pel qual se sotmet a informació pública la documentació en referència a l’autorització administrativa per als treballs de segellat i abandó definitiu dels pous de l’emmagatzematge subterrani de gas natural Castor, així com l’estudi d’impacte ambiental associat.

L’objectiu d’el projecte és el segellat i abandó definitiu dels 13 pous d’emmagatzematge subterrani de gas natural localitzats en el mar Mediterrani.

La primera d’elles és l’aproximació i posicionament de la unitat d’operació (jackup Modu).

La segona serà l’execució d’operacions de segellat i abandó definitiu dels pous, amb la retirada de taps superiors, operacions de neteja i assentament de taps mecànics i la fonamentació i recuperació de les canonades de pou i revestiment.

La tercera fase constarà de la retirada i desmobilització de la unitat d’operació i restauració de el fons marí, segons la publicació del BOE.

Aquest projecte està sotmès a l’Avaluació d’Impacte ambiental Ordinaria.

La decisió d’hivernar el magatzem Castor es va prendre en 2014 després dels 500 sismes registrats a la zona al setembre de 2013.

En 2017, el Govern va decidir no reobrir les instal·lacions davant el risc de nous terratrèmols.