L’Ajuntament de Benicarló està adequant les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal Pichi Alonso per tal d’adaptar-les a la normativa vigent. S’instal·larà un grup electrogen, s’adequarà l’accés principal i s’habilitarà un nou punt de subministrament elèctric.

Els treballs que des de la setmana passada s’estan duent a terme al Camp de Futbol Municipal serviran per adaptar les instal·lacions a la normativa vigent, concretament al Reial Decret 842/2002. Les obres inclouen el sanejament de l’àrea esportiva, l’adequació de l’accés principal i la instal·lació d’un grup electrogen, entre d’altres.

Paral·lelament, s’habilitarà un nou punt de subministrament elèctric per a la zona esportiva, atés que actualment l’únic punt de subministrament dóna servei també a altres instal·lacions municipals com la Brigada d’Obres i Serveis. Per tal d’habilitar aquest nou punt caldrà modificar el centre de transformació i la línia aèria de baixa tensió.

Les obres, que s’estan duent a terme amb la col·laboració de la Brigada d’Obres i Serveis, tenen un pressupost total de 60.198,50 euros, que inclouen la modificació de l’escomesa, l’adquisició del grup electrogen, el prefabricat de formigó, l’obra civil, l’adequació de la instal·lació elèctrica interior i els treballs d’enginyeria.