• Necessitem infermeres i auxiliars per a montar un hotel medicalitzat.

A part de la nómina, s’ofereix allotjament i menjar en els apartaments del costat que pertanyen al mateix hotel. 

Si coneixeu a algú interessat que contacte en la directora de enfermeria

 Mónica Herrera 619610647